Lisbeth Nordström berättar att hon ville undersöka om ungdomar som är allergiska mot fisk, ägg och mjölk har D-vitaminbrist. Hon är en av forskarna som redogör för sina resultat vid den regionala forskningskonferensen Norrsken som pågår i Luleå.

I hennes ännu opublicerade studie ingick 62 ungdomar, 12-13 år gamla från Kiruna och Luleå. 20 av ungdomarna har någon födoämnesallergi medan 42 är friska. Resultaten förvånade henne och de andra forskarna i Umeå.

Äter rätt
- Hypotesen var att de allergiska barnen skulle ha lägre D-vitaminhalt i blodet, men det var ingen skillnad på dem och de friska barnen. 82 procent av barnen hade D-vitaminbrist, säger Lisbeth Nordström.

Ändå åt barnen rätt sorts mat i rätt mängder, enligt de kostrekommendationer som finns. D-vitamin finns i fet fisk, i ägg och i D-vitaminberikade livsmedel som lättmjölk, mellanmjölk och margarin.

- Nu är det här en liten studie med bara 62 barn. Stämmer det här bör rekommendationerna ändras, säger Lisbeth Nordström på forskarens försiktiga vis och tillägger att en större studie med fler barn bör göras.

Ingen hade bra värden
Anmärkningsvärt var att inte ett enda barn i studien hade ett optimalt D-vitaminvärde i sitt blod.

Blodproverna som togs på barnen i studien togs i mars 2011, i slutet på en lång och mörk vinter. Det var medvetet gjort, eftersom den viktigaste källan till D-vitamin är solen. När vår hud utsätts för solens UV-strålning så bildas D-vitamin i kroppen. D-vitaminet kan lagras en tid i kroppen.

- Vi lever annorlunda än tidigare generationer, vi är mer inomhus. När vi väl är utomhus så skyddar vi oss mot solen, säger Lisbeth Nordström.

Klädsamt solbränd
På våra nordliga breddgrader har solen bara tillräcklig effekt sommartid. Då gäller det att exponera större delen av kroppen för solens strålar 15-20 minuter om dagen då solen står som högst.

- Det är nog hälsosamt att vara klädsamt solbränd, men man ska naturligtvis inte bränna sig.

I Finland har man höjt rekommendationen för hur mycket D-vitamin som barn bör få i sig via kosten. Nu rekommenderar man regelbunden användning av D-vitaminpreparat året runt upp till 18 års ålder. I Sverige rekommenderas att alla barn får tillskott av D-droppar tills de har fyllt två år.

Livsmedelsverket har diskuterat att ändra rekommendationerna.

- Rekommendationerna räcker kanske inte för den del av världen som vi bor i, säger Lisbeth Nordström.