- Vi har inte en spänn mer i kommunkassan för att det går bra för LKAB eller för att folk har jobb, säger Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson (S).

Den expanderande gruvnäringen omsätter allt mer personal i takt med att enorma investeringar i befintliga och kommande gruvor genomförs.

Den nya personalen bosätter sig inte i kommunen, utan åker hem till familjen på ledigveckorna. Detta är något man från kommunernas sida är väl medvetna om. Problemet: det saknas bostäder.

Artikelbild

| BOSTÄDER. Pajalas kommunalråd Kurt Wennberg (S) tror att det är bostäder och detaljplaner som är nyckeln till kommunens framgång med att få folk att stanna på orten.

90 miljoner i skatt
Enligt Kiruna kommun handlar det om uppemot 2.000 personer som arbetar i Kiruna utan att vara skrivna i kommunen.

Samtidigt säger man att varje ny kommuninvånare bidrar med ungefär 45.000 kronor till kommunkassan.

Om alla skulle bosätta sig i kommunen så skulle det alltså kunna ge kommunen omkring 90 miljoner kronor i skatteintäkter - och det bara till Kiruna kommun.

- För oss som kommun vore det en fördel om de ville flytta hit och skriva sig här, säger Kristina Zakrisson.

Bostäder viktigt
I Pajala har man inga siffror på antalet personer som arbetar i kommunen utan att vara skrivna där men man hoppas på framtiden eftersom gruvan i Kaunisvaara fortfarande är under uppbyggnad.

Inom ett par år beräknas omkring 2.000 personer behövas för gruvdriften och allt runt omkring.

Kurt Wennberg (S) är kommunalråd i Pajala kommun och han menar att bostadsbyggandet och planarbetet är avgörande för att få fler att stanna i kommunen.

- Nu när de permanenta jobben kommer är det viktigt att vi får det stora flertalet att bosätta sig i kommunen. Vårt sätt att få tillväxt är att få mer skattepengar och på det viset kunna utveckla kommunen med den service som medborgarna behöver, säger Kurt Wennberg.

I Kiruna medger man också att det är bostäderna som är det stora problemet men man tror samtidigt inte att alla som nu pendlar till kommunen skulle välja att skriva sig där.

- Om vi hade kunnat erbjuda bostad åt alla hade man på ett annat sätt kunnat se varför de i så fall inte bosätter sig här men nu vet vi inte. Nu vet vi bara att det inte finns bostäder, säger Kristina Zakrisson.