När det ska röstas i riksdagen varierar närvaron stort mellan ledamöterna från Norrbotten. Siffror från det gångna riksdagsåret visar att Sven-Erik Bucht (S) hade en frånvaro på 27 procent. Därmed missade han 175 av 657 voteringar.

- Det är ingen dramatik i det där. Jag får många förfrågningar om att vara ute och föreläsa i näringslivet. Det är prioriterat i vårt parti att man ska fara ut på den typen av aktiviteter, säger Sven-Erik Bucht.

Voteringarna sker vanligtvis onsdag- och torsdagseftermiddagar, men i perioder kan det vara det tätare mellan besluten.

"Liten del"
- Det är inte så att jag är borta 27 procent av tiden. Under själva omröstningen är det så, men det är en liten del av riksdagsarbetet. Vissa ledande politiker kan ha en frånvaro på 50-60 procent. Vi har kvittningssystemet som säkerställer att det inte blir förändringar i majoriteten, säger Sven-Erik Bucht.

Även Maria Stenberg (S) har hög frånvaro. Hon anser att det oftast finns rimliga skäl till att bänkarna gapar tomma.

- Den här veckan har vi två voteringar som jag är utkvittad från. På onsdag åker jag till Gällivare för att prata om de 61 personer som har dött på sina arbetsplatser i landet under året. På torsdag åker jag till Kiev för att jobba som valövervakare, säger hon.

Krister Hammarbergh (M) har en närvaro på 100 procent.

- Voteringarna är ju beslutsfattandet. Det är viktigt. Sedan kan det alltid finnas undantag. Någon kan bli sjuk eller göra något annat. Men huvudsakligen ska man närvara. Jag tycker inte att egna studiebesök är skäl till frånvaro, säger han.

Han berättar att han vid något tillfälle har vägrat att avstå från att rösta, enligt kvittningssystemet som beskrivs i faktarutan till höger, när någon i motståndarlaget anmält frånvaro.

-  Det blev lite väl mycket, tycker jag. Någon var systematiskt borta och jobbade för sig själv och så skulle någon annan ut på andra sidan. I grund och botten är kvittningssystemet bra men det bygger på disciplin och att alla som ingår har respekt för systemet, säger Krister Hammarbergh.

Alla motioner
Även Siv Holma (V) har hög närvaro.

- Jag har varit med om när jag haft lägre närvaro. Bland annat när jag höll på med budgetförhandlingar med Socialdemokraterna. Då fick jag frågor om varför jag hade låg närvaro. Det är klart att man ska vara med, men man kan ha uppdrag som gör att man blir utkvittad. Det har jag inte i dag, säger hon.

Sammanställningen nedan visar också antalet motioner för respektive riksdagsledamot. Siffran omfattar alla motioner där riksdagsledamotens namn finns med, alltså även motioner som skrivits av andra ledamöter och undertecknats av flera personer.