- Det är de högsta värdena dioxin som uppmätts i aska i Sverige, säger Per Lundbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Företaget Svevia misstänks för att ha eldat miljöfarligt avfall i Hiirivaara utanför västra Kuivakangas.

Det var i november förra året som avfallsbränningen upptäcktes. Miljöbrottet anmäldes och polisen gjorde provtagning av askan.

Nästan ett år senare, den första november, kom besked från polismyndigheten; askan uppvisade extremt höga halter av miljögifter.

- Det är framför allt dioxiner och kadmium det handlar om. Gifterna är av den karaktär som är fosterskadande, genetiskt manipulativa och cancerframkallande, säger Per Lundbäck.

Miljö- och byggnadsnämnden ser allvarligt på situationen.

Kan ha spridits
- Vi vill informera allmänheten om allvaret i att vistas i närheten av platsen, säger Per Lundbäck.

Han avråder människor att plocka till exempel svamp i området.

- När provsvaret dröjde så lång tid har bilar kört på vägen intill, kanske har ämnena spridits med däcken.

Närmaste hus ligger en kilometer från platsen. I miljö- och byggnadsnämnden är man väldigt orolig eftersom man ännu inte känner till konsekvenserna för närmiljön.

Finns rutiner
Tore Lindbäck, Svevias arbetschef i Luleå, beklagar det inträffade.

Han menar att företaget är miljömedvetet och har fasta rutiner som ska följas.

Enligt de uppgifter han har fått var det trämaterial med inslag av metall och plastkoner som eldades.

- Det har aldrig hänt tidigare. Vi ser självklart allvarligt på det här, säger han.

Kommer ni att vidta några åtgärder?

- Vi har tagit fram en saneringsplan som skickats över till Övertorneå kommun för godkännande. Samtidigt ska vi förtydliga våra rutiner så att det inte inträffar igen, säger Tore Lindbäck.

Händelsen ska nu utredas av miljöåklagare i Östersund.