Det är svavelhalten i fartygsbränslet som ska minska från 1,0 viktprocent till 0,1 procent från och med 2015. Det har världens regeringar tillsammans beslutat i FN:s sjöfartsorgan IMO.
Beslutet betyder att rederierna antingen måste bygga om sina fartyg för att rena oljan, eller börja köra på andra drivmedel som diesel eller naturgas.
Båda alternativen blir dyra och därför sprider svaveldirektivet både missnöje och oro i länderna runt Öster-
sjön.
Bekymmersamt
Pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå skickar papper med båt från Haraholmen till England, Tyskland och Holland. Resor som efter 2015 beräknas kosta 50 miljoner kronor mer per år.
– Så det här är riktigt bekymmersamt. Men vi kan inte göra så mycket åt det, säger Sture Öberg, logistikchef.
Att ta mer betalt av kunderna nere i Europa för att täcka ökade kostnader är inget alternativ.
– De kan ju köpa papper av andra som kan hålla lägre priser, så det här är en riktig rävsax. Och om vi vill öka volymerna i framtiden är det troligt att ägarna väljer att satsa på andra bruk i Europa, säger Sture Öberg.
Välkomnar initiativet
SSAB räknar med att förlora upp emot 400 miljoner kronor per år och logistikchef Per Bondemark är kritisk till hur Sverige skött frågan. Han tycker det saknas en nationell strategi för införandet av svaveldirektivet.
– Generellt sett så välkomnar vi miljöinitiativ, men vi tycker att regeringen ska ta fram ett förslag till ändring av det här regelverket. Svaveldirektivet hotar svensk industri, konkurrenskraften och på sikt sysselsättningen, säger Per Bondemark.
Fjärde största hamn
Luleå hamn är navet för en stor del av godset som fraktas till och från Norrbotten. Hamnen är landets fjärde största, men hur den kommer att påverkas av de nya reglerna för svavelutsläpp är svårt att sia om, tycker hamnchefen Roger Danell. Men planerna på att muddra – och i och med det kunna ta emot tyngre fartyg – har blivit en del av strategin för att inte förlora kunder.
– I dag kan de största fartygen i LKAB-hamnen lasta 55 .000 ton, men de flesta har kapacitet för upp till 80.000 ton. Efter muddringen kan fartygen lasta fullt och då blir fördyringen som svaveldirektivet innebär mindre kännbar, säger Roger Danell.