Två oljeavskiljare har varit kopplade till polisens befintliga garage i Rättscentrum. Avskiljarna har legat ungefär tre meter under jord på den plats där den nya byggnaden ska stå. Markarbetet är i full gång för utbyggnaden av domstolen. När markentreprenören BTC, enligt planerna skulle byta ut de befintliga avskiljarna så upptäcktes oljeläckaget.

- Vi tog kontakt med fastighetsägaren Norrporten direkt när vi förstod vad som hänt, säger arbetslagsledaren på BTC, Andreas Olofsson.

Olja i jorden
I samband med upptäckten i torsdags stannade arbetsplatsen.

I ett första skede kontaktades renhållningen. Jorden som utsatts för läckaget lastades på två lastbilar för vidare transport till Norrlandsjord & miljö AB för avfallshantering.

I ett andra skede kontaktades konsultföretaget WSP för provtagning av jorden i schaktet. Med den förorenade jorden borttagen togs jordproverna och skickades med specialleverans med flyg till Stockholm. Under fredagen kom svaret. Kuriren har varit i kontakt med WSP som bedömer att läckan var så pass liten att det inte finns risk för spridning till människor via luft eller grundvatten.

Arbetet återupptaget
Miljökontoret på Luleå kommun har begärt in en redogörelse från fastighetsägaren om det inträffade. Eftersom läckan skett under grundvattennivå så kan det bli aktuellt för kommunen att göra en provborrning för att säkerställa att grundvattnet inte är påverkat.

Under måndagen fortlöpte arbetet som vanligt.

- Vi har fått grönt ljus av WSP, så nu är det bara att köra på, säger Andreas Olofsson på BTC.

Leif Löfgren, områdeschef på Norrporten tycker att det är olyckligt.

- Det har varit en spricka i betongen där det sipprat ut olja. Som tur är, är det inte några större mängder, säger han.