Träd och lövverk gör att vägtrafikanterna inte ser skyltarna ordentligt. En av dem som har reagerat är Kenneth Paulsson och för över ett år sedan tog han kontakt med såväl kommunen, tekniska verken och Kiruna kommunpartner, det kommunägda företag som ansvarar för skyltarna. För bara någon vecka sedan röjdes det kring den aktuella skylten och det tycker han är bra, även om det tog alldeles för lång tid.

– Det är väl inte meningen att det ska ta ett år från anmälan till handling, säger Kenneth Paulsson.

"Handlar om säkerhet"

Artikelbild

| MÅSTE RÖJAS. Varningsskyltar är till för att varna trafikanterna om eventuella faror men denna skylt som varnar för barn i närheten av Högalidskolan är praktiskt taget omöjlig att se från vägen.

I Facebookgruppen som vill rusta upp Kiruna har det varit heta diskussioner och många tycker att skyltarna är småsaker.

– Det är noga för det handlar om säkerhet. Vem tar ansvaret om det händer en olycka för att skyltarna har varit skymda, säger Kenneth Paulsson.

Ytterst är det kommunen som ansvarar för att skyltarna syns men det kan komma på fastighetsägarens ansvar att se till att deras träd eller buskar inte skymmer.

– Vi tar fram skyltarna om vi får reda på vart de är. Om det är husägarens buskar så budar vi till dem att de ska tas bort om de skymmer skyltarna. Tas de inte bort så åker vi dit och gör det mot att vi skickar en faktura för arbetet, säger Michael Nilsson, avdelningschef på Kiruna kommunpartner.

Artikelbild

| SKYMDA. Skyltarna som visar att det är övergångsställe är helt skymda då den närliggande björken har vuxit sig alltför stor. Även skylten med påbjuden gång- och cykelbana är delsvis skymd, något som Kenneth Paulsson flera gånger har påpekat för kommunen.

Han erkänner dock att det finns brister i deras egna kontroller och att de borde ha bättre kontroll.

Är det så att det inte hinns med?

– Ja, det är nog så. Så fort det kommer in felanmälningar och vi själva ser något uppenbart så åtgärdas det, säger Michael Nilsson.