– Vi vill stoppa hela gruvprojektet för att bevara områdets växter och djur. Men det som håller på att hända här är samtidigt bara en del av ett globalt fenomen, och det är dags att stoppa exploatörerna och kolonisatörerna!

Orden kommer från en ung man från Skåne, som tillsammans med en tjej från Örebro sitter i ett tält uppe i det torn som byggts upp för att blockera den enda vägen in till provsprängningsområdet.

– Vi är några stycken som turas om att vara här uppe, och alla som vill delta kan göra det, säger han.

Artikelbild

| LÅNGVÄGA. Människor från hela landet har samlats för att visa sitt missnöje mot planerna på en gruva i Kallak.

"Viktigt att stötta varandra"

Alla aktivister är här som privatpersoner, och protesterna är alltså inte anordnade av någon specifik organisation. ”Mathias”, som helst vill undvika att gå ut med sitt fullständiga namn i pressen, är även han från Skåne, och har kommit in i debatten via vänner i Norrbotten. Nu är han här för att stötta lokalbefolkningen i protesterna mot gruvan.

– Folk är oroliga över framtiden och även om man egentligen inte vill ha en gruva kanske många tänker att kommunen inte har råd att säga nej. Det är viktigt att stötta varandra i sådana här frågor och jag tror att vår närvaro får fler bland lokalbefolkningen att våga säga ifrån, säger han.

Henrik Blind sitter i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Jokkmokk, det enda parti som officiellt tagit ställning emot gruvprojektet. Han tycker att det är en styrka att folk från hela Sverige har engagerat sig i frågan.

Artikelbild

| "MOTSTÅNDET VÄXER". Under helgen byggdes denna blockad upp framför den enda vägen in till provbrytningsområdet i Kallak. Ett par personer turas om att sova i tältet högst upp i tornet.

– Det visar att det inte bara är en lokal fråga utan berör hela landet, säger han. Det sker en utförsäljning av naturen i Sverige, och vi möts av samma problematik vare sig man kommer från Jokkmokk, Gotland, Stockholm eller någon annanstans.