Manifestationen organiserades av samebyarna, och deras budskap var tydligt: Nu får det vara nog!

- Det brukar vara med glädje man besöker de här vinterbetesmarkerna, men nu är det mest med sorg. När man ser hur utländska företag får komma och ta över våra förfäders marker. Det är ett krig och vi ska göra vad vi kan för att vinna det. Vi ger aldrig upp, aldrig någonsin, sade Mattias Pirak från Jåhkågasska sameby inför den jublande folkmassan.

SMS om manifestationen hade gått ut till alla de berörda samebyarnas medlemmar, men även samer från Norge, Finland och övriga Sverige var på plats. Enligt Kristina Åstot Utsi från Sirges sameby är gruvplanerna i Kallak den utlösande faktorn, men inte den enda orsaken till samernas missnöje.

- Det här är för all utomstående etablering och kolonisering i Sapmi, säger hon. Vi måste sätta ner foten för att kunna värja oss, och det känns som att kampen har börjat nu.