– Äntligen händer det något, säger Elisabet Sandin, bygg- och miljöchef i Kalix kommun.

Skolverksamheten i Västannäs upphörde 1968. Sedan dess har byggnaden mestadels stått oanvänd. Väggarna buktar, fönstren gapar tomt och på fasaden har någon nyligen med stora bokstäver klottrat en befogad uppmaning: "Riv!".

Den fallfärdiga bygganden vid E10 i Västannäs norr om Kalix har länge kallats en "skam för kommunen". Klagomål från allmänheten har inkommit i åratal, många har påpekat att det är negativt för turismen, farligt för barn och ungdomar och en trafikrisk, eftersom väggarna lutar utåt mot E10 och kan att rasa när som helst. Överkalix kommunalråd har gått ut i media och sagt att det är dålig reklam – "många tror tyvärr att byggnaden ligger i Överkalix kommun".

För några år sedan utfärdade kommunens plan- och miljönämnd ett vite till den äldre man som ägde byggnaden, men det fick ingen effekt.

Inlösen har diskuterats men ingenting har hänt. Inte förrän i år.

– Den äldre mannen som ägde fastigheten hade själv inte kraft att ta tag i rivningen. I fjol gick han bort och kommunen fick köpa byggnaden för en symbolisk summa av arvingarna. Nu pågår ett aktivt arbete för att få bort den anskrämliga byggnaden, berättar Elisabet Sandin.

Men att riva den är inget okomplicerat projekt.

Provtagningar i veckan

Från 1986 till 1987 bedrev handelsbolaget Västannäs ytbehandling verksamhet i huset. Bolaget sysslade med avfettning, betning, förzinkning och kromatering. Nu i veckan ska prover tas på miljön i och runtomkring den gamla skolan – även i intilliggande Morjärvsträsket som ansluter till Kalixälven.

– Förhoppningsvis hittar vi ingenting. Ytbehandlingsverksamheten pågick under så pass kort och dokumentationen är väldigt bristfällig. Men om vi hittar något måste det så klart saneras, säger Charlotta Lindberg vid Vatten & Miljöbyrån.

Utfallet av provtagningen är avgörande för hur snabbt rivningen kan komma igång.

– Målsättningen är att vi ska kunna ansöka om rivningstillstånd när vi fått klart med proverna. Men blir det fråga om en sanering är läget annorlunda. Vi måste avvakta provtagningen, säger Roland Sandberg, projektingenjör, Kalix kommun.

Hur lång tid det kan ta i fall området först måste saneras vill han inte spekulera i.