Hon arbetar vid Advokatbyrån Kaiding i Kalix och har de senaste fem åren företrätt ett oräkneligt antal ensamkommande ungdomar från Afghanistan.

I november gick Migrationsverket ut och sa att säkerhetsläget försämrats väsentligt i landet. Men vad gäller unga män så anses de ändå kunna söka skydd i något av de få något säkrare områdena i Afghanistan, exempelvis Kabul.

– Detta gäller så fort de fyller 18. Flera får därför ett tillfälligt uppehållstillstånd och utvisas direkt de fyller 18. Det händer också att Migrationsverket skriver upp deras ålder till 18, vilket medför att de kan utvisas omgående.

Artikelbild

| Har fäst sig. Bror-Erik och Ylva Sköld lärde känna Mohammad Jafari när Ylva blev Mohammads gode man. De har fäst sig starkt vid honom och tycker det är otänkbart att han ska behöva lämna dem och Luleå.

För den som får sin ålder uppskriven gäller det att själv bevisa att man är under 18 år – något som är knepigt med tanke på att Migrationsverket anser att afghanska id-handlingar har lågt bevisvärde samt att det i dagsläget inte finns några erkänt godtagna medicinska metoder för att bevisa sin ålder.

Till Mohammad Jafari skriver Migrationsverket att ”du inom en snar framtid fyller 18 år och då har du som ung arbetsför man möjlighet att försörja dig och etablera dig i Afghanistan. Även om situationen för hazarer i Afghanistan kan vara svår anser Migrationsverket att situationen inte är sådan att du riskerar att utsättas för allvarlig diskriminering.”

Frida Larsson är skeptisk:

– Enligt de flesta informationskällor från Afghanistan är hazarer väldigt utsatta och under senare tid har det blivit ännu fler riktade attacker mot dem. Att de är utsatta tycker jag inte att det råder något tvivel och risken är stor att Mohammad kommer att utsättas för våld eller hot.

Artikelbild

| Lexikon. Det första Mohammad Jafari önskade sig av sin gode man var ett svenskt lexikon. Han har lärt sig bra svenska under 1,5 år då han varit i Sverige.

Migrationsverket menar också att även om Mohammad trivs i Sverige så är ”din anknytning till Afghanistan och dess språk och kultur starkare än den anknytning du har hunnit få till Sverige och svenska förhållanden.”

Frida Larsson håller inte med:

Artikelbild

| Oro. Sedan Mohammad Jafari fick utvisningsbeskedet har han tillbringat den mesta tiden med att ligga i sängen och titta i taket. Han brukar ligga vaken hela nätterna och har ont i magen.

– Där tycker jag inte att Migrationsverket har tagit hänsyn till att han knappt har bott i Afghanistan. Han har inte någon släkt eller något nätverk i Afghanistan, vilket är i princip nödvändigt för att kunna leva ett drägligt liv där. Det afghanska samhället är uppbyggt på att släkten utgör ens skyddsnät. Utan släkt och nätverk blir man väldigt utsatt.

Överlag betvivlar hon säkerheten i Afghanistan:

Artikelbild

| Vill ge amnesti. Ylva Sköld önskar att alla ensamkommande unga i Luleå ska få amnesti. "De behövs här".

– Ingen av oss skulle vilja bo där eller ens vistas där.

Enligt Migrationsverket följs situationen för unga killar som återsänds till Afghanistan upp mycket noga:

– Rent generellt så bedöms säkerhetsläget i landet vara allvarligt. En person som får avslag på sin asylansökan och utvisas till Afghanistan har dock inte bedömts vara flykting eller ha andra skyddsbehov och därmed vara i behov av internationellt skydd, säger Pierre Karatzian vid presstjänsten.

Frida Larssons hopp när det gäller Mohammads möjligheter att få stanna i Sverige står nu till tidigare liknande fall som prövats i Migrationsdomstolar i Göteborg och Luleå.

– Jag har i mitt överklagande hänvisat till tre avgöranden, där man säger att om man har levt hela sitt liv i Iran, så är situationen vid ett återvändande till Afghanistan så pass svår att det inte är humant att skicka en person dit.