Grunden till att C, M och L vill dra ned på anslaget till den regionala utvecklingen är att de vill tillföra sjukvården 100 miljoner kronor. 90 miljoner ska tas från regional utveckling och 10 miljoner från den politiska verksamheten.

– Vi tycker att det är rimligt när vi ser de utmaningar och problem sjukvården står inför. De här områdena där vi sparar har fått svälla under ett antal år, säger Mattias Karlsson.

Hur pengarna ska fördelas mellan exempelvis kultur, näringslivsutveckling och kollektivtrafik specificeras först i finansplanen som tas i november. Men kultur ses som ett område där det är svårare att spara, eftersom kultursamverkansmodellen kräver både statlig och regional finansiering.

Artikelbild

| "Jag tror kulturen går ganska skadelös", säger Mattias Karlsson som ser andra områden där det går att spara.

Närmare till hands ligger näringslivspolitik och engagemang i internationella samarbetsorgan, enligt Karlsson.

– Där finns lågt hängande frukter i besparingshänseende. Jag tror kulturen går ganska skadelös.

Nils-Olov Lindfors nämner det numer nedlagda Tromsöflyget som ett exempel på att det finns enkla pengar att plocka. Projektet kostade regionen mer än 20 miljoner kronor.

Med en förändrad organisation, med mer politiskt fokus på de regionala utvecklingsfrågorna och högre krav på vilka projekt som ska beviljas medel, tror Lindfors att det till och med går att förbättra arbetet, trots en mindre budget.

Artikelbild

| Nils-Olov Lindfors vill att hela organisationen förändras, bland annat med en politiskt tillsatt nämnd för regional utveckling i stället för dagens utskott under regionstyrelsen.

– Att vi bara vill skära ned och inte ha någon regional utveckling är fullständigt gripet ur luften, säger centerpartisten.

Han vill att regionen mer aktivt ska gå ut och efterfråga projektansökan inom olika områden som bedöma som viktiga för länets framtid. Så arbetar till exempel det amerikanska energidepartementet.

– Väldigt framgångsrikt. Skulle kunna vara till exempel fossilfri energi eller E-hälsa.

Varför inte både förändra organisationen och fortsätta satsa lika mycket pengar?

– Det kan man också göra, men vi ser hur akut det är med satsningar på sjukvården.