Socialtjänsten och Pajalabostäder har tillsammans utrett framtidens boende för äldre personer. Bakgrunden är komplex.

Å ena sidan behövs fler boenden. Typen av boenden behöver breddas i kommunen.

Å andra sidan behöver kostnaderna dras ned. Nationella jämförelser visar att äldreboendeverksamheten är ungefär 20 miljoner kronor dyrare än vad den borde vara. Dessutom har man problem med att rekrytera personal, i synnerhet till områden som Junosuando, Tärendö och Muoniodalen, skriver man på kommunens hemsida.

Artikelbild

Nu är utredningen om framtidens boende färdig. Det man kan konstatera är att trygghetsboenden är något som saknas. Bara i dag finns det behov för 23 trygghetsboenden. Till 2025 beräknas behovet vara 35 platser.

– Många flyttar på grund av otrygghet. Det har blivit en vanlig anledning till att man inte vill bo hemma längre och det enda vi har att erbjuda är äldreboenden med dygnet runt-omsorg, säger socialchefen Maj-Lis Ejderlöf.

På trygghetsboenden ska äldre, som fortfarande klarar av att göra mycket själva, bo.

– Man ska ha någon aktivitet också och inte bara ha personal till enskilda hemtjänstinsatser. Här ska det finnas lite mer. På trygghetsboenden får man själv påverka mer vad man ska ha för aktiviteter, säger Maj-Lis Ejderlöf.

Ett slags mellansteg till äldreboende?

– Ja, för det vi kallar äldreboenden i dag är egentligen vård- och omsorgsboenden.

Är det för många som egentligen kommer till "ett sista steg" för fort?

– Det blir ju så när vi inte har något annat att erbjuda och de känner sig otrygga. Vi måste ju tillgodose det behovet som finns och det enda vi kan tillgodose med i dag är särskilt boende. Men skulle vi ha trygghetsboenden skulle folk kunna ha en egen lägenhet längre med hemtjänstinsatser. Jag tycker att det här i första hand handlar om att ge fler alternativ till de äldre.

Nu finns fyra olika förslag på bordet som politiken ska ta ställning till.

Det så kallade verksamhetsalternativet innebär att ett nytt boende byggs vid Ängsbacken och att platser på Rönngården, Asphemmet, Tallgården och Ängsbacken förändras till trygghetsboenden. Björkkullen avvecklas.

I alternativ två föreslås att alla verksamheter utom Asphemmet förblir oförändrade. Asphemmet avvecklas och blir trygghetsboende. Dessutom ordnas trygghetsboenden i andra befintliga lägenheter i Pajala.

Ett tredje alternativ är att fler äldreboendeplatser skapas inom befintliga väggar på Ängsbacken: Fler, men mindre lägenheter. Rönngården, Asphemmet och Björkkullen görs också om till trygghetsboenden.

Sista alternativet innebär att äldreboendelägenheter skapas i befintliga seniorbostäder utan ombyggnation.

Ärendet ska upp i kommunfullmäktige 11 december.