Regeringens iver att sänka skatter har slagit hårt mot landsbygden i Sverige. Efter åtta år med alliansen är det svårt att inte oroas av ökade klyftor, stigande arbetslöshet och ett växande oljeberoende på landsbygden. Sverige behöver en ny, grön regering som tar framtidsutmaningarna på allvar. En regering som vill investera i hela Sverige och som tar vara på landsbygdens stora potential i omställningen till ett hållbarare Sverige.

Det är tydligt att alliansens politik gynnar dem som redan har ett jobb, medan arbetslösheten fortsätter att öka. Särskilt hårt drabbas människor på landsbygden. Sedan 2006 har 14.000 jobb inom post, arbetsförmedling och järnväg som alliansregeringen själv styr över, flyttat in till storstäderna. Byskolor och folkbibliotek har lagts ner. Stora nedskärningar i utbildningen har medfört att den högre utbildningen tvingats stänga i Hässleholm, Härnösand och Skara. I sin senaste budget väljer alliansen att finansiera sitt femte jobbskatteavdrag med nedskärningar på landsbygdsprogrammet, bredbandsutbyggnaden, järnvägsunderhållet, de regionala högskolorna och skolan. Klyftan mellan stad och landsbygd har aldrig varit större än med alliansregeringen.

För Miljöpartiet är denna utveckling oacceptabel. Istället för att sänka skatterna för dem som tjänar mest och flytta jobben till storstäderna vill vi satsa på att återuppbygga den lokala servicen och skapa fler jobb på landsbygden. Vi vill investera i vind-, sol- och bioenergi, som framför allt ger jobb på landsbygden och möjliggöra för skolor och äldrevård att köpa in mat från traktens bönder. Dessutom vill vi öka anslagen till kommunerna kraftigt, inklusive en särskild satsning med 80 miljoner kr per år till servicekontor för bättre offentlig samhällsservice på landsbygden.

En grundläggande förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta på landsbygden är fungerande transporter. Bilen kommer att behövas även i framtiden, inte minst på orter där avstånden är långa och kollektivtrafiken ofta dåligt utbyggd. Samtidigt måste vi möta oljeberoendet och det växande klimathotet som Moderaterna inte vill kännas vid. Miljöpartiets förslag på bensinskatt motsvarar en klimathundring i månaden för en normal bensinbilist. De pengarna använder vi till att investera i bränslesnålare bilar, ökad produktion av förnybara drivmedel och utbyggd järnväg, åtgärder som skapar tusentals nya jobb, inte minst på landsbygden.

Det är hög tid för en ny, grön regering. En regering som verkar för ett Sverige där det är möjligt att leva, bo och arbeta i hela landet.

Annika Eriksson (MP),

riksdagskandidat Norrbotten