I slutet av april fastslog landstinget i Norrbotten nya rutiner för hur mycket ambulansberedskap vid evenemang ska kosta arrangörer. Ledningen enades om en kostnad på 2000 kronor i timmen. Nu måste motocrosstävlingen Nordcupen som går av stapeln om två veckor ställas in eftersom att den arrangeras av ideella klubbar. Det menar Peter Sirugo och Mikael Gunnard, medlemmar i norra Sveriges motocrosskommitté.

– Det är väldigt frustrerande. Jag har gått ut med information till klubbarna, säger Peter Sirugo.

Och de nya riktlinjerna gäller alla evenemang, oavsett storlek.

– Man kan inte jämföra oss med Luleå hockey, eller en festival, menar Mikael Gunnard.

Flera motorsportklubbar ansvarar för Nordcupen, och totalt anordnas sju tävlingar från Kiruna i norr till Lycksele i söder. Enligt Peter Sirugo väntas ambulanshyran för varje tävling uppgå till 48 000 kronor. Tidigare har kostnaden landat på 11 000 kronor per tävling. Beskedet om höjd avgift fick han i söndags, och att genomföra en tävling utan ambulans närvarande är inte ett alternativ.

– Nej det är det inte, vi värnar om säkerheten. Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet har regelverk för tävlingar, säger Peter Sirugo.

Han är kritisk till hur ärendet har hanterats av landstiget och menar att man inte har tagit deras verksamhet i beaktning.

– Vi saknar en dialog. Det här kommer att försvåra situationen för många klubbar. Utan tävlingar kommer sporten att dö ut, säger han.

Landstinget däremot hävdar att man, innan de nya riktlinjerna fastslogs, har haft en nära dialog med olika parter.

– Vi har haft en bra dialog med idrottsförbunden. Och vi har beskrivit hur det ser ut med en ambulansorganisation i landstinget regi, säger Anna Alm Andersson, länssamordnare akut omhändertagande vid Norrbottens läns landsting.

Och det finns en anledning till varför avgifterna för ambulansnärvaro plötsligt mångdubblas, menar Anna Alm Andersson.

– Tidigare har det här inte varit reglerat, då har det varit personal som har gjort det på sin lediga tid.

Men hon kan inte svara på om personal fortfarande får assistera vid evenemang under de tider då man inte är på jobbet.

– Det är den enskilda chefen som bedömer om bisysslan som man har på sin fritid är godkänd, säger Anna Alm Andersson.