Erik Kummu, länsvakthavande polisbefäl i Norrbotten, vill inte bekräfta att det är den försvunne Vatchareeya Bangsuan som frivilligorganisationen hittat.

-Jag säger inte mer än min kollega gjort tidigare. Man har gjort ett fynd och ett område är avspärrat. Teknikerna jobbar där under natten, säger Erik Kummu. 

Har ni underrättat Vatchareeya Bangsuans anhöriga om fyndet?

Artikelbild

Det var här fyndet gjordes.

-Ja, de ska vara underrättade om att vi gjort vissa fynd på platsen.

Har de personer som var med och gjort fyndet fått någon krishjälp?

-Ja, de har fått stöd redan under kvällen. 

Har ni någon person frihetsberövad i ärendet?

Artikelbild

-Nej, det har vi inte.

När kommer ni gå ut med information om vad det är som hittats?

Artikelbild

-Troligen kommer det mer information under tisdagen.

Det avspärrade området har enligt uppgift utökats under början av natten, och ett större antal poliser fanns på plats.

Artikelbild

| Fyndplatsen spärrades omgående av.

-Man kommer med största säkerhet att hålla på där under tisdagen också. Mer kan jag inte säga på grund av förundersökningssekretessen, säger Erik Kummu.

 

Artikelbild

| Området där fyndet gjordes är avspärrat.

 

 

Artikelbild

| Kurirens fotograf Petra Isaksson var som första fotograf på platsen där fyndet gjordes.

Artikelbild

| Platsen där fyndet gjordes är avspärrad.