Handläggaren på Sveriges kommuner och landsting, Sandra Bergendorff begär nu att kommunen lämnar in en rad handlingar för att ärendet ska bli så effektivt som möjligt. Däremot kommenterar hon inte enskilda fall, utan bekräftar bara att man påkallat central tvisteförhandling.

Maria Viksten, arbetsrättsjurist på personalkontoret vid Bodens kommun säger att tvisten är begärd på grund av ett avsked, som arbetsgivaren förhandlade om i december månad.

Det är inte så vanligt med avsked. Vad är grunden till avskedet?

– Nej, det är inte så vanligt. Det fordrar mycket för att man ska avskiljas från anställningen. Det krävs att man på något sätt brutit mot det personliga anställningsavtalet. Det som har skett runt den här medarbetaren är så pass allvarligt så vi är tvungna att göra det här, säger Maria Viksten.

På vilket sätt är det allvarligt, har personen gjort sig skyldig till brott?

– Nej, det är inget brottsligt eller förskingring bakom, utan personen har brutit mot det enskilda anställningsavtalet och de åliggande som gäller för den aktuella befattningen. Man ska inte göra det som har hänt.

Är det vid ett enskilt tillfälle?

– Det är vid flera tillfällen.

Maria Viksten förklarar att medarbetare som blivit avskedad jobbade på socialförvaltningen, men uppger att hon inte hade någon chefsställning.

Du kan inte säga på vilket sätt personen har brutit mot anställningsavtalet?

– Inte i det här läget.