Medier Sveriges Television och Sveriges Radio tvingas dagligen hantera tiotals säkerhetsincidenter – allt från fysiska hot mot medarbetare till it-attacker. Public service-bolagen vill nu därför ha mera pengar, rapporterar Dagens Nyheter.

SVT bedömer att säkerhetskostnaderna framgent kommer att öka med 30–70 miljoner kronor per år, enligt ett tidigare underlag som lämnats till den parlamentariska public service-kommittén. I budgetunderlaget för perioden 2020-2025 uppger bolaget att man hanterar cirka 35 säkerhetsincidenter per dag.

SVT:s utgifter för säkerhet var i fjol fyra gånger högre än 2014 enligt vd:n Hanna Stjärne.

Vi kan se att hoten mot journalister över tid också riktats mot enskilda personer eller programledare, och kostnaderna för personskydd har ökat. Vi polisanmäler så mycket vi bara hinner av det här, säger hon till DN.