Studien där 60 000 japaner har deltagit visar en koppling mellan att äta snabbt eller långsamt och gå upp eller ner i vikt.

”Förändringar i hur snabbt man äter kan påverka fetma, BMI och midjemått”, slår forskarna vid Kyushu-universitetet i Japan fast. Resultatet presenteras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften BMJ (British Medical Journal).

”Insatser som syftar till att minska äthastigheten kan vara effektiva för att förebygga fetma och därmed minska de medföljande hälsoriskerna”, skriver forskarna.

I studien har forskarna tittat på uppgifter från 59 717 personer som har diagnostiserats med diabetes typ 2 – som ofta drabbar vuxna som en följd av övervikt. Patienterna gick på återkommande undersökningar mellan 2008 och 2013.

Forskarna har tittat på ålder, kön, BMI, midjemått, blodtryck, matvanor och konsumtion av alkohol och tobak.

Resultatet visar att de som åt långsamt, en grupp på 4 192 personer, i snitt hade ett mindre midjemått och ett genomsnittligt BMI på 22,3 (normalvikt). Den gruppen hade också färre personer som hade ett BMI på över 25 (övervikt), 21,5 procent. Som jämförelse var över 44 procent av personerna i gruppen som åt fort överviktiga, med ett BMI över 25.

Forskarna lyfter fram begränsningar inom studien, bland annat att personerna själva rapporterat in äthastighet och andra beteenden. Det finns heller inte några uppgifter om hur mycket deltagare åt, eller om de utövade fysisk aktivitet under perioden eller inte.

Forskarna skriver i rapporten att andra faktorer som kan hjälpa människor att gå ner i vikt är bland annat att inte småäta efter middagen, och inte äta någonting två timmar innan man ska sova. Att hoppa över frukosten verkar inte ha någon påverkan på vikten.