Samma eftermiddag som skåpet auktionerades ut på Facebook hade Elin Lindholm mycket att stå i, med en tjejträff som skulle äga rum senare på kvällen. I den Facebookgrupp där Elin sålde skåpet hade hon först satt 15:00 som sluttid. En särskilt intresserad köpare ställde alarm och var beredd att delta i sluttampen om skåpet – budgivaren fick då veta att skåpet var vunnet till ett pris på 1200 kronor. Problemet är att Elin Lindholm i all stress skrivit att auktionen skulle avslutas klockan 16:00, och när hon trodde att budgivningen var avslutad 15:10 fortsatte människor att buda på den populära möbeln.

Efter att ha frågat administratören för sidan och andra medlemmar i gruppen valde hon att fortsätta auktionen och sålde till slut skåpet för 4700 kronor. Den förste budgivaren var då inte nöjd och stämde Elin Lindholm på mellanskillnaden mellan hennes bud och slutbudet, 3 500 kronor. Både tingsrätten som hovrätten var skeptiska till stämningsansökan, men hovrätten ansåg samtidigt att avtalsrättsliga regler skulle tillämpas och att anbud och accept förelåg.

Rätten tillämpade dock en regel i avtalslagen som säger att den som avger en accept i vissa undantagsfall kan återkalla den. Hovrätten menade då att Elin hade rätt att återkalla sin accept. Köparen nöjde sig inte där utan förde ärendet till högsta domstolen. I december i fjol dömde HD till köparens fördel då de ansåg att det uppkommit ett bindande avtal mellan parterna.

Artikelbild

| Elin Lindholm och sambon Jim Bergman förlorade 10 000 kronor på affären.

– Det har kostat mig och min sambo över 10 000 kronor. Det känns bittert, men det är bara acceptera, säger Elin Lindholm.