I stundande valrörelse skriker höger- och vänsterblocket sig hesa över vem som är bäst på att skapa jobb. Piratpartiet ser verkligheten: varken statliga åtgärdsprogram, som Fas 3, eller skattesubventioner till branscher inom näringslivet verkar minska arbetslösheten på allvar.

En orsak till att jobben inte blir fler fast att vi har en växande befolkning och en ekonomi som går bra är för att vi befinner oss i en exponentiell teknologisk utveckling. Maskiner och robotar tar över allt fler arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor. I dag håller datorer på att ersätta människan precis som hästen en gång blev utbytt av bilen.

Denna teknologiska utveckling är glädjande. Aldrig tidigare har vi kunnat producera ett så gigantiskt materiellt överflöd som i dag. Trots detta ser vi en stigande ungdomsarbetslöshet och att allt fler vuxna blir utförsäkrade. En person som befinner sig utanför arbetsmarknaden utsätts för enorm social stress. Åtgärdsprogrammen hos Arbetsförmedlingen gör att din självkänsla sjunker likt en sten mot botten, och ingen tror på allvar att Arbetsförmedlingen förmedlar jobb. Myndigheten är bara en kontrollinstans.

När du är inne i bidragsträsket hamnar du i en fälla. Under tiden som du erhåller bidrag eller försäkring gör reglerna det omöjligt för dig att studera, starta företag eller ta ett deltidsjobb. Detta är bidragsfällan. Det skapar en hundraprocentig marginaleffekt. Antingen får du bidrag eller så hittar du annan försörjning, det finns inget mitt emellan. Systemet verkar uppbyggt på 1970-talet, anpassat efter en heltidsarbetande man på fabrik. Dagens arbetsmarknad består till allt större del av timvikariat, frilansjobb och projektanställningar.

Vi i Piratpartiet vill införa en generell basinkomst till medborgarna. Varje månad bör alla medborgare i landet få en garanterad inkomst för att kunna leva på en minimistandard. I takt med ökad inkomst trappas ersättningen av, och det lönar sig bättre att få ett arbete än i dagens system där man måste välja mellan bidrag eller arbete. Vi vill stimulera till arbete och minska på byråkrati och kontroll.

Med en basinkomst möjliggör man för människor att arbeta del- eller halvtid, så skulle många människor kunna få in en fot på arbetsmarknaden och känna sig delaktiga i samhället. En basinkomstreform skulle stänga bidragsfällan. Tryggheten som en basinkomst medför kommer ge fler modet att våga starta egna företag, för de vet att oavsett hur det går kommer de fortfarande ha möjligheten att betala hyran och mat.

Basinkomst är Piratpartiets svar på arbetslösheten. Alla människor behöver inte längre arbeta åtta timmar fem dagar i veckan. Den exponentiella teknikutvecklingen skapar ett materiellt överflöd. Att fortsätta jaga människor för att jobben inte finns är både omänskligt och ineffektivt. Införandet av en generell basinkomst skulle bli vår tids stora social reform.

Gustav Nipe ,

riksdagskandidat, Piratpartiets

Nathalie Ylitalo,

toppnamn till kommunfullmäktige Luleå, Piratpartiet