Under semesterperioden väljer Region Norrbotten att stänga vårdplatserna av intensivvårdskaraktär i Kiruna. Patienter i behov av intensivvård kommer i stället att skickas vidare till Gällivare eller Luleå för vård.

Anledningen är personalbristen.

Regionen har erbjudit sina anställda extra förmåner för att jobba under semestern och har försökt hyra in ytterligare personal. Men försöken har varit misslyckade.

– Vi gör en förändring under sommaren så att vi har akutmottagningen öppen och sen har vi akutvårdsplats också, men rena intensivvårdsplatserna kommer inte att vara öppna som det ser ut nu i juni månad, säger Brita Winsa som är chef för Region Norrbottens närsjukvårdsdivision.

Återigen får alltså personalbristen konsekvenser.

– Vi har jobbat intensivt under hela våren för att få till bemanningen. Vi kommer naturligtvis att ta hand om de akuta patienter som kommer som att behöva medicinska insatser av intensivvårdskaraktär. Men de kommer att transporteras till Gällivare eller Luleå. Det sker redan nu att till exempel patienter med hjärtinfarkt transporteras till Sunderbyn för ballongsprängning och ibland även vidare till Umeå, säger Brita Winsa och fortsätter:

– Det här är inget vi önskar eller eftersträvar. Redan nu hyr vi in personal för att klara av bemanningen. Vi har gett personalen olika typer av erbjudande och försökt att få in personal från övriga Sverige, men tyvärr lyckades vi inte fullt ut den här sommaren.