LÄS MER: De är hemlösa – i Kalix: "För kallt att bo i bilen"

Norrbottens Media har berättat om paret Helen Johansson och Jonas Svanberg som är hemlösa och emellanåt sover i bilen, emellanåt hos vänner.

Socialnämnden har haft beredningsmöte där en av frågorna som diskuterats är hemlösheten. Men Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, säger att hon som politiker inte kan gå in i enskilda fall:

– Paret måste kontakta handläggaren på socialförvaltningen.

Katarina Burman har tidigare sagt att det inte ska finnas hemlösa i Kalix:

– Det är min inställning, vi tre partier som styr i Kalix tillsammans delar den inställningen, vi ska inte ha hemlösa i Kalix.

– Härbärge kan vara en möjlighet, det kan finnas andra lösningar också.

André Bengtsson på ABF i Piteå säger att det generellt pratas för mycket och görs för lite i den här frågan – kommentar?

– Det får stå för honom. André Bengtsson har lyckats engagera volontärer och Piteå är en föregångskommun i sammanhanget. Vi ska utreda vilken väg vi ska gå, det arbetet ska göras nogsamt hellre än snabbt, säger Katarina Burman.

Helen Johansson och Jonas Svanberg är fortsatt hemlösa.

De har fått bo några nätter på vandrarhem, det var en tillfällig lösning.

– Vi har just fått beskedet att socialförvaltningens avslag på boende kvarstår, de säger att vi ska hyra eget boende och ansöka om bidrag till hyran, säger Helen Johansson på onsdagseftermiddagen.

Helen Johansson säger att de har sökt boende själva, resultatlöst.

– Det finns väldigt få lediga bostäder och det är väldigt svårt att få hyra med betalningsanmärkning, säger Helen Johansson.

Alternativet vandrarhem uppges inte godtas av kommunen. Helen Johansson säger att situationen känns hopplös.

Var sover ni i natt?

– Det vet vi inte, säger Helen Johansson som fortsätter:

– Var ska vi vara medan vi letar bostad, ska vi göra det från en parkbänk?

Anna-Lena Andersson, socialchef Kalix kommun, säger att hon inte vill uttala sig i det specifika fallet. Generellt gäller att socialförvaltningen kan hjälpa med bistånd och försörjningsstöd men – i de flesta fall – inte bostad.

– Bostadsbristen är ett omfattande problem. Härbärge är en möjlighet för att lösa akuta, tillfälliga situationer. Jag ser hellre fler riktiga bostäder där du får ditt eget hem, dina grejer och ditt liv, säger Anna-Lena Andersson.