– Men det har jag inte fått. Jag har inte heller sett motiveringen, som arbetarekommunen skickade in. Jag är förvånad över att man inte ger personen möjlighet att yttra sig.

På veckans kommunstyrelsesammanträde reserverade sig tre socialdemokrater mot beslutet att bifalla moderaternas motion att byta namn på Björknäsgymnasiet till Eyvind Johnson-gymnasiet. Övriga ledamöter; Inge Andersson, Michael Engström, övriga koalitionen och oppositionen tog beslutet i majoritet.

Men enligt Inge Andersson var det en majoritet i koalitionen som ville avslå motionen när gruppen hade sitt möte före kommunstyrelsen.

– Jag förstod att det vid en votering skulle finnas en majoritet för Olles förslag (Olle Lindström (M) reds. anm.). Den bedömningen gjorde jag efter att koalitionsgruppen hade haft möte och kommunstyrelsen började. I samtal förstod att jag att Olles förslag skulle vinna gehör. Jag visste ganska säkert hur var och en skulle rösta och när jag hörde var vänstern och de andra stod så fanns en majoritet. Då klubbade jag det beslutet som ordförande.

Vilka skulle rösta för bifall?

– Det behåller jag för mig själv. Det var en bedömning jag gjorde, säger Inge Andersson.