Det varma vädret i kombination med lite regn gör att vattennivårena är låga.

– Grabbarna på VVS-sidan har kollat av vattennivåerna och idag har man konstaterat att det är väldigt lågt och eftersom det här vädret ska bestå i 10 dagar framåt så måste man vidta åtgärder för att det inte ska bli helt tomt på dricksvatten, säger Bengt Ersson, tekniska kontoret i Övertorneå.

Vanlig hushållsanvändning av vatten är tillåten.

– Hushållsanvändning är helt okej men inte bevattning, fylla poler eller tvätta bilar eller något sådant.