Den anhållne 22-åringen som misstänks för mord har begärt en offentlig försvarare och kommer att konfronteras med uppgifter samt förhöras. De bostäder samt en stuga som omfattas av beslut om husrannsakan letas igenom av tekniker och allt eftersom förs uppgifter till utredningen.

Häktning
Den mordmisstänkte är "skäligen misstänkt", vilket är en svagare grad av misstanke än den rubricering som ofta annars används vid brottsmisstankar.

Polisen har från torsdagen tre dygn på sig att hålla den anhållne mannen inlåst innan begäran om häktning måste ske, alternativt släpps mannen. En häktningsförhandling kan på så sätt komma att hållas under helgen. Normalt hanteras helgförhandlingar av jouråklagare.

Artikelbild

| ARMBÅGS LUCKA. Sökningen görs närmast minitiöst med armbågs lucka. Närmaste soldaten har i uppgift att leta i diket.

Vid en häktningsförhandling kommer den misstänkte, som nekar, att offentligt säga hur han ställer sig till anklagelserna.

Ingen brottsplats
Terrängen vid Gammelängesberget, nära Mjösjöberget, där fynd av kroppsdelar gjorts betecknas som fyndplats.

Det sök som genomfördes igår motiverades med att alla kroppsdelar inte påträffats, fynden senaste dagarna till trots.

Polisen har inte utpekat någon brottsplats där kvinnan bragts om livet och kommenterar inte om vapen eller tillhygge påträffats. Inte heller kommenteras uppgifter om att en såg påträffats i terrängen.