I sin årliga rapport över svenskars bilbältesanvändning har trafiksäkerhetsorganisationen NTF gjort 350 000 observationer i landets samtliga kommuner. I tätorter ökar bilbältesanvändning från 95 till 96 procent, främst tack vare medpassagerares växande benägenhet att spänna fast sig. Kvinnor är fortsatt bättre än män på att använda bilbälte – 98 mot 94 procent – och stora skillnader konstateras även i tätorter jämfört med på glesbygden.

Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftigt i landet, säger NTF:s generalsekretare Marie Nordén till TT.

Riskerar missa trafikmål

För att Sveriges mål om högst 220 omkomna i trafiken 2020 ska bli verklighet måste bilbältesanvändningen ligga på 98 procent. En siffra som endast Hallands, Jönköpings, Skåne, Stockholms, och Uppsala län samt Fyrbodalområdet i Västra Götaland uppnår. Övriga län ligger klart under delmålsnivåerna. Värst är läget i Jämtlands och Norrbottens län, där endast 90 procent använder bilbälte.

Vi måste se fler kontroller och öka polisens närvaro i trafiken. På platser utan kontroller struntar många i att använda de säkerhetsverktyg som finns tillhands, säger Marie Nordén.

"Måste prata bilbälte"

Olyckor i närheten av hemmet förblir vanliga och det är just under korta sträckor som många struntar i bilbältet, något som Marie Nordén tror bottnar i falsk trygghet, traditioner och ett "förlorat decennium" utan informationskampanjer när det gäller bland annat alkohol i trafiken, traditioner, normer och beteenden.

Vi börja prata bilbälte igen och förstå att den lilla detaljen räddar liv, annars missar vi 2020 års mål, säger hon.