Den man som den 26 april i år stal en bil utanför Trafikverkets teknikhus i Nattavaara har enligt GPS spårning som finns i fordonet beräknats köra 170-190 km/h. Mannen ska ha tagit fordonet medan de som körde bilen var och lastade av saker via jobbet. Bilen var då olåst och nycklarna satt i.

Bilen spårades med hjälp av GPS och ett flertal polispatruller begav sig till plasten. Då ska det tillgripna fordonet ha färdats söderut längs med E10. Mannen hade otillåtna narkotiska preparat i blodet och trots upprepade försök så stannade inte mannen på polismans tecken som givits genom ljud och ljussignal.

Tillslut lyckades en patrull som stod på ca 500 meters avstånd se det aktuella fordonet komma norrifrån. När föraren närmar sig en korsning och måste sakta ner till ca 40 km/h hinner polisen köra upp bakom, och lyckas preja bilen så att den får sladd och glider över på motsatt körbana och stannar.