Efter år av krisrubriker vädrar mjölk- och köttbönderna morgonluft. Konsumenterna efterfrågar lokalproducerad mat, samtidigt som regeringen – med minister Sven-Erik Bucht – går vidare med landsbygdskommitténs slutbetänkande i ryggen.

Även Birger Lahti, Vänsterpartiet, vill profilera sig i frågan och besökte i veckan Herbert Nyman Frigiva gård i Altersbruk, några mil norr om Piteå.

Riksdagsledamoten från Kaarnevaara har sett hur landsbygden har utarmats i Tornedalen.

Artikelbild

| VÄNSTERKROK. Birger Lahti föreslår en grön investeringsbank för bland annat bönderna. "Pengar som de kan låna, med staten som borgenär", säger vänsterpartisten.

– Ta min egen by som exempel. Vi hade som mest 100 kor i byn och 100 boende. Nu är vi åtta, och inga betesdjur finns kvar. Jag mår dåligt när jag ser alla åkrar i träda.

Sverige har sämsta produktionsutvecklingen av livsmedel i Europa och antalet mjölkbönder i länet har mer än halverats de senaste tio åren.

– Vi är sämst i Sverige, nere på 50 procents självförsörjningsgrad, säger Herbert Nyman, även länsordförande i Lantbrukarnas riksförbund.

Krisen började, enligt honom, i och med Sveriges inträde i EU 1995.

Artikelbild

| SJÄLVFÖRSÖRJANDE. Frigiva gård i Altersbruk har 160 mjölkkor, sju anställda och en biogasanläggning som producerar tillräckligt med el och värme för att gården ska vara självförsörjande.

– Sverige har saknat en egen livsmedelsstrategi sedan dess. Samtidigt har det funnits nationella regler och skatter för jordbruket som har gjort produktionen dyrare. Konkurrenskraften försvagades, handeln började importera till lägre priser från utlandet, säger Nyman.

Knappt 70 mjölkbönder finns kvar i länet. Överlevarna satsar på storskalig produktion och följer med i den tekniska utvecklingen som ger bärkraft.

Herbert Nyman är själv ett typexempel. I dag har Frigiva gård 160 mjölkkor, sju anställda och en biogasanläggning som producerar tillräckligt med el och värme för att gården ska vara självförsörjande.

Anläggningen kostade fem miljoner kronor när han och hustrun gjorde investeringen åren 2013, men trots positiva effekter har inga andra bönder i länet inspirerats av Nymans miljötänk.

– Hämskon är den låga lönsamheten. Ingen vågar. Ändå finns det anläggningar som "bara" kostar omkring två och en halv miljon kronor i dag.

– Vi vill ge riktade stöd till biogasanläggningar, säger Birger Lahti.

Båda understryker hur viktig kapitalförsörjningen är – men att lantbrukarna motarbetas av storbankerna.

– Besluten fattas i Stockholm och bankerna söker sig bara till branscher som genererar återbäring direkt. Ingen långsiktighet, säger Nyman.

– De ställer upp om du söker lån för ett dataspelsprojekt på tio miljoner, men be om lån för att ta över en bondgård, då stöter du på problem, säger Lahti.

Vänsterpartiet kräver, via sin landsbygdsmotion, fler lokala sparbanker och de har även ett förslag om en grön investeringsbank.

– Säg att den utgår från 100 miljarder kronor. Pengar som exempelvis bönderna i norr kan låna för gröna investeringar, med staten som borgenär.

Samtidigt är han kritisk mot hur styvmoderligt behandlade bönderna i norr har varit av politikerna, så även inom hans eget parti. En stor förklaring är den polariserande klimatdebatten.

– Jag vill inte klaga på mitt parti men det finns mycket okunskap. Kretsloppstänket är mer utvecklat bland många bönder än bland alla ”gröna” människor i Stockholm som motarbetar lantbruken.

Jobbar du i motvind ?

– Synd att det så ofta blir ett storstadsperspektiv. Det är som att ”koka gröt i en rinnande bäck”, alla argument rinner bara av Stockholmspolitikerna.

Är inte kött negativt för miljön?

– Animalisk produktion har hög klimatpåverkan, visst. Men statistiken tar inte hänsyn till de som, i likhet med Herbert Nyman, tar tillvara på metangaserna. Kött- och mjölkbönder är inte bara miljöbovar.

Birger Lahti välkomnar vegetabilisk livsmedelsproduktion men konstaterar att klimatförutsättningarna saknas i länet.

– Vi måste minska köttproduktionen men det ska inte behöva drabba bönderna i norr. I stället kan södra Sverige ställa om till en annan sorts produktion av proteiner, säger vänsterpartisten på besök hos Herbert Nyman i Altersbruk.