Finansminister Magdalena Andersson (S) berömmer sig för att det går bra för Sverige. Ekonomin går på högvarv och sysselsättningen ökar. Men hur konstigt är det?

Den internationella konjunkturen är god och Riksbanken har bestämt sig för att dopa ekonomin med minusränta. Regeringen väljer i detta läge att driva en expansiv konjunkturpådrivande politik som genererar ett underskott i statsfinanserna.

Självklart ger det ett antal kortsiktigt positiva effekter.

Men konjunkturen kommer inte alltid att vara lika god. Och Stefan Ingves styrränta kommer inte alltid att förbli extremt låg.

I ett läge då Sverige borde förberedas på bistrare tider äventyrar Magdalena Andersson landets framtida välfärd genom att i högkonjunktur driva en politik det inte finns täckning för. Det är kortsiktigt och farligt.

Samtidigt som regeringen stimulerar ekonomin genom att vräka ut pengar sticker man huvudet i sanden för de långsiktiga utmaningar som Sverige står inför under trycket av ökande globalisering och migration.

Det faktum att Sverige har Europas största skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda, tycks inte bekymra regeringen i någon större omfattning. Det borde det göra.

Efter åtta år i Sverige är bara var fjärde flykting och anhöriginvandrare, självförsörjande; och endast var tredje efter 15 år, enligt statistik från Riksdagens utredningstjänst. Denna olyckliga trend riskerar att bli ännu värre när en stor del

av de 163 000 personer som sökte asyl i Sverige 2015 beviljas uppehållstillstånd.

Enligt regeringens egna prognoser kommer en miljon människor att befinna sig i utanförskap och vara beroende av bidrag år 2020. Regeringens undflyende svar på denna gigantiska utmaning är högre bidrag, fler utbildningsplatser och 5 000 statliga beredskapsjobb.

Hur illa ska det behöva bli innan de rödgröna ifrågasätter sina egna ideologiska skygglappar och öppna upp arbetsmarknaden så att den klarar av att skapa utrymme för fler? Det mänskliga priset för bevarandet av vänsterns version av ”den svenska modellen” riskerar att bli mycket högt.