– Vi vet att vi inte kommer få tag på förskollärare. Det är en sorg för mig för jag tycker att det ska vara förskollärare som bedriver undervisning i förskolan, säger Britt-Marie Loggert-Andrén (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Hon berättar att när de hade möte med alla utbildningspresidier i hela Norrbotten, så sa hon att Boden skulle behöva alla som utbildas i Luleå.

– Men det är utopi. Det kommer vi inte att få. Man utbildar inte tillräckligt många för att täcka ens vårt behov.

Därför säger Britt-Marie Loggert-Andrén att de tvingats se till verkligheten. Det innebär att majoriteten i nämnden ställt sig bakom förslaget att i stället för att ha tre förskollärare per avdelning gå ned till två och anställa en barnskötare per avdelning.

– I första hand ska vi söka förskollärare, men vi kommer successivt gå över till 2 förskollärare plus en barnskötare. I samband med att det här genomförs ska det anställas kvalitetsutvecklare för att bibehålla dagens kvalitet. Man ska också titta över organisationen för de olika personalkategorierna.

Britt-Marie Loggert Andrén påpekar att det inte blir billigare att anställa barnskötare, eftersom man också anställer kvalitetsutvecklare.

Rigmor Åström (M) tycker beslutet är oklart och otydligt.

– Jag har förståelse för tanken eftersom det är svårt att få tag i förskollärare. Problemet var att förslagstexten var så luddigt skriven att man inte fick klart för sig vad som egentligen gäller. Det var formuleringar såsom om det går att få tag på förskollärare så ska man i första hand ha dem.

Hon anser att man måste sätta ned foten och bestämma hur det ska vara.

– Och kvalitetsutvecklaren som de ska anställa ska vara en förskollärare. Det innebär att man tar en från golvet och flyttar in på kontoret och det anser inte vi är acceptabelt. I stället får man ta från administrationen så man inte ytterligare försvagar organisationen och försvårar för barngrupperna att uppnå kvalitet, säger Rigmor Åström.