Det var releaseparty på fredagen på Mårängsskolan. 1-7 läraren Christer Friman, 48, firade boken tillsammans med nuvarande och gamla elever. Han arbetar nu i årskurs 1-3.

Christer Friman har tjänstgjort i skolans värld sedan 1998. Läromedlet, avsett för pedagoger, heter ”Att skriva sig till läsning – bokstavschema” och är på 144 sidor med en första upplaga 225 exemplar.

– Kalkylen låg på 200 exemplar under 2015, men 75 stycken har sålts på 20 dagar. Jag tror att de får trycka upp fler, konstaterar han nöjt.

Artikelbild

| Rektorn assisterade. Annevi Larsson, rektor på Mårängsskolan, hjälpte Christer Friman att skära upp tårtan.

Metoden ASL innebär att eleverna skriver sina texter på datorn och lär sig läsa den vägen. Men inte genom fri skrivning. Bokstäverna gås igenom där varje bokstav har tre skrivuppgifter.

– Den första skrivuppgiften innebär att eleverna ska komma på och lista tio ord på exempelvis ”A”, förklarar Christer Friman. De samarbetar parvis. Listan skrivs ut och klistras in i en speciell bok och därefter ritar de en bild på kanske en apa för att till slut skriva en enklare mening.

I läromedlet är noga förklarat hur pedagogen ska bära sig åt i de olika momenten. Träning av finmotorik, grovmotorik jämte kreativa övningar ingår också i ASL.

– Så att du får med hela paketet för barn i den här åldern. Målet är att alla ska lära sig läsa och skriva i årskurs ett.

Artikelbild

| Var så goda. Frågan är om läroboksförfattaren själv hann med att fika. Christer Friman hade fullt upp som release-servitör.

Fördelen med metoden är enligt Christer Friman att den är elevaktiv och individbaserad genom att eleven arbetar på sin egen nivå. Med hjälp av tangentbordet präglas bilderna av bokstäverna in hos eleverna.

ASL kommer från USA och en norsk forskare och lärarutbildare utvecklade arbetssättet som använts i Sverige under tio år. En kollega fick idén om bokstavscheman som Christer Friman sedan utvecklat.

Artikelbild

| Stort arbete. Det tog Christer Friman all fritid och ett sommarlov att skriva boken.

Efter första året med ASL blev han lyrisk över elevaktiviteten i klassrummet.

– Jag tyckte att det var ett fantastiskt sätt att arbeta på och skrev en rapport som lades upp på Datortekets i Boden. Starta en blogg, Christer, sade människor och då gjorde jag det.

Artikelbild

| Bokstavstårta. Den specialgjorda tårtan av prinsesstyp fick en strykande åtgång.

Hans arbete blev känt via en nationell konferens i Stockholm och Christer Friman skickade synopsis till fem förlag. Den här typen av läromedel hade inte funnits tidigare och välkända Gleerups hörde av sig direkt.

Fler idéer finns, men nu måste saker och ting landa för Christer Friman som ägnat all fritid och ett sommarlov åt projektet. Hans klassblogg ”Tangentdansen” har 250 besökare per dag.

Bloggen har visst fokus på ASL, men berättar också i allmänhet om livet i klassen.