Norrbottens-Kuriren berättade i fredags att fler och fler turister söker sig till Norrbotten. Antalet övernattningar ökade med fem procent under 2014 jämfört med föregående år enligt färsk statistik.

Turismen i Sverige och Norrbotten ökar snabbare än i övriga Europa och förväntas fördubblas fram till 2020.

Bodens kommun visar som enskild kommun samma tendens. Under 2014 var omsättningen för inresande besökare 285 miljoner kronor vilket är en ökning med 21 procent sedan 2009. Totalt 198 personer var under 2014 sysselsatta inom turismen på helårsbasis i kommunen.

– Känslan är att vi har flera företag som börjat jobba mot exportmarknaden vilket ökat antalet internationella gäster, säger Marita Bergström, delprojektledare och turismutvecklare vid Boden turism ekonomisk förening.

Den största orsaken till att antalet utländska turister ökat är Treehotel som öppnade 2010. Enligt Marita Bergström så har flera företag som surfat på svallvågorna efter framgångskonceptet i Harads och riktat in sig på att ta hand om internationella gäster. Hon nämner Sörbyn turism som hade fullbokat hela jul och nyår med engelska gäster.

Ett växande problem när det gäller vinterturismen är dock bristen på boenden.

– De turistföretag som har inriktning mot snö, kyla och norrsken ligger i ett område från Råneälvdal till Luleälvdal som vi kallar skogslandet. De anläggningar som finns där är relativt små när det gäller utbudet av hotellrum och stugor, säger Marita Bergström.

Boenden finns i centrala Boden men de utländska gäster som kommer hit för att uppleva den norrbottniska vintern vill inte bo i stora hotell i stadskärnor. De vill bo naturnära.

Under torsdagen arrangerades ett gemensamt seminarium som en del i strukturfondsprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland. Seminariet arrangerades gemensamt av turismföreträdare från Boden och Luleå.

– Syftet med projektet är att samverka över kommungränserna för att stärka destinationen Swedish Lapland på den internationella marknaden. Kommungränserna för besökarna är oväsentliga. Man kommer till Swedish Lapland för att uppleva någonting, man bryr sig inte om i vilken kommun man befinner sig, säger Marita Bergström.

Tror du att det kommer att bli ett ännu tätare samarbete mellan kommunerna länet?

– Det tror jag absolut. Det är en naturlig utveckling som sedan flera år pågått mellan företagen. Den samverkan finns redan.