Bostäderna kommer att ligga i kvarteret Enen på nuvarande parkeringsyta ovanför Kvarnängen efter beslut av kommunstyrelsen på måndagen. Nybyggnationen infattar hyres- och bostadsrätter samt ett trygghetsboende.

Kommunalrådet Inge Andersson (S) beskriver det som en historisk tid i Boden som är inne i en byggboom som fortsätter att växa.

– I slutet av 190-talet skrevs det en typ av historia där Boden efter lassarettsnedläggning och neddragningar inom försvaret befann i en situation med ett stort överskott av bostäder. Det var säkert inga lätta beslut för de som tvingades riva lägenheter, men som var nödvändiga då, säger han.

Artikelbild

Han fortsätter:

– Men nu skriver vi en annan historia. Nu har Boden sakta men säkert kommit tillbaka och vi är på väg åt rätt håll. Befolkningen ökar och bu har v stor bostadsbrist med väldigt få lediga lägenheter.

– Vi ser att bostadspriserna stiger kraftigt och det brukar ofta vara ett tecken på att det finns en marknad med stor efterfrågan. Det finns en attraktivitet att söka sig en bostad i Boden.

Diskussionerna med Nåjden Bygg har förts under ett halvår och byggkostnaden kommer enligt markanvisningsavtalet att bestämmas utifrån ett belopp om 1 200 kronor per kvadratmeter.

Artikelbild

| Avtal. Under tisdasgen skrevs markanvisningsavtalet under för det planerade bygget av 200 lägenheter i centrala Boden. Jens Fredriksson, Nåjden Bygg AB och Inge Andersson (S), kommunalråd.

Jens Fredriksson, Nåjden Bygg AB, berättar att byggföretaget skissat på runt 100 lägenheter för trygghetsboende och 70-100 för hyres- eller bostadsrätter.

– Vi har framförallt tittat på behovet av främst trygghetsboende och det var utifrån det som vi presenterade vår idé. För kommunernas del är det mindre kostsamt med trygghetsboenden än äldreboende eftersom man klarar de behov som finns med den boendeformen, säger han.

Lägenheterna för trygghetsboendena kommer att följa den generella standarden som är tvåor på 55-57 kvadratmeter.

Nu kommer detaljplansförfarandet att ta vid och kommunen har en förhoppning om att det arbetet ska vara klart kring årsskiftet 2016/2017.

Bodens kommun har även tagit beslut om att starta exploateringen av de 70 villatomterna i Sävast som bromsats av en överklagan från en privatperson. Tomterna är planerade att börja släppas till sommaren 2016. Kommunstyrelsen har också beslutat att gå vidare med det planerade äldreboendet med totalt 90 lägenheter samt att så snabb som möjligt få fram två nya gruppbostäder.