BODEN Wiksténs Fastigheter har idag tagit beslut om att återuppbygga fastigheten Åbergsleden 6. Byggnaden revs efter en omfattande brand den 21 augusti. I ett pressmeddelande skriver man att det handlar om 19 nya lägenheter fördelat på 2:or, 3:or och 4:or. Lägenheterna kommer att stå klara under våren 2017.