På torsdag kväll har BBK orientering årsmöte. Inför det har en konflikt i klubben seglat upp.

Enligt en medlem har 600 000 använts ur kassan på de sju år som gått sedan klubben blev självständig i slutet av 2006.

Sedan dess har medlemmar deltagit i tävlingar i länder som Italien, Lettland, Ryssland och Brasilien samt runt om i Sverige.

– Det stämmer. Men jag diskuterar inte klubbens ekonomi offentligt, säger Clas-Göran Lund, ordförande, som är medveten om att det finns kritik.

– Men jag går inte in på några kostnader. Vi har 25 medlemmar och 14 av dem är väldigt aktiva.

Under tävlingar som till exempel O-ringen har de tagit på sig mycket arbete som gett inkomster till klubben.

Medlemmen har under flera års tid undrat hur det ser ut med ekonomin och har begärt att få ta del av den, men blivit nekad.

– Årsbokslutet får alla medlemmar ta del av. Men ingen utanför klubben. Årsmötet är endast för medlemmar, ingen annan får komma. Så är det i alla föreningar, säger Clas-Göran Lund.

Han medger att det skett misstag i bokföringen, till exempel att verifikat, kvitton till reseräkningar har kastats bort.

I övrigt vill han inte svara på frågor som om det gått åt mycket pengar i klubben.

Enligt ett protokoll beslutade styrelsen i augusti 2014 att eftersträva en bättre balans mellan intäkter och utgifter. Det står också att styrelsen ska fatta beslut om deltagaravgifter. Enligt medlemmen är det enbart årsmötet om får göra det.

– Alla beslut är fattade i god ordning, säger Clas-Göran Lund.

Någon ungdomsverksamhet bedriver inte klubben, de flesta medlemmarna är äldre personer.

– Jag vet att den här medlemmen vill att vi ska bedriva ungdomsverksamhet. Men alla vill ju vara med i Vittjärvs IK.

På tisdagskvällen hade styrelsen möte, då de bestämde sig för att ekonomin inte ska offentliggöras.

– Vi tar upp det på årsmötet också, men styrelsen rekommenderar det inte.

Föreningen får inga kommunala bidrag och ingen polisanmälan har gjorts.