Det var skyddsombudet som uppmärksammade Arbetsmiljöverket på problemen med de höga ljudnivåerna. Vid inspektionsbesöket i mars 2014 konstaterades det att personalen upplevde de höga ljudnivåerna som problematiska och att dessa ökat då förskolan fått fler barn. Personalen uppgav att de kände sig trötta,stressade och utmattade samt att frånvaron ökade.

Bodens kommun vidtog åtgärder men dock inte tillräckligt enligt Arbetsmiljöverket som nu förelägger kommunen att vidta ett flertal åtgärder så som att genomföra mätningar av efterklangstiden i förskolans lokaler samt att erbjuda personalen hörseltest, bland annat.

Annars hotar vite – som sagt.