<A href="http://www.kuriren.nu/utmatningssidan.asp?ArticleID=692249&amp;CategoryID=2764&amp;ArticleOutputTemplateID=90&amp;ArticleStateID=2&amp;ort="><STRONG>Läs mer: Försvaret förgubbas </STRONG></A><BR><A href="http://www.kuriren.nu/utmatningssidan.asp?ArticleID=692251&amp;CategoryID=2764&amp;ArticleOutputTemplateID=90&amp;ArticleStateID=2&amp;ort="><STRONG>Läs mer: Förslag om storstadsövrningar kastas</STRONG></A><BR><BR><BR>Regementschefen Frank Westman tvivlar på regeringens beräkningar om plus 200 försvarsjobb. <BR>Bodens garnison kommer i framtiden att vara den största garnisonen i landet.<BR>&nbsp;? Boden klarar sig bra i det här försvarsbeslutet, säger Frank Westman, chef för I 19 och Bodens garnison.<BR>I går fick I 19 sina styrkort med ramar för den framtida organisationen och verksamheten. Där framgår att totalt 1.143 värnpliktiga ska utbildas vid I 19. Dessutom flyttas A 9 från Kristinehamn till Boden med drygt 400 värnpliktiga. Det innebär att i Sveriges största garnisonsstad kommer det i framtiden att utbildas 1.558 värnpliktiga. I dag utbildas 1.767 värnpliktiga i Boden.<BR>&nbsp;? Vi håller våra ställningar, konstaterar Frank Westman.<BR>På personalsidan räknar man med att ha 443 officerare och 89 civilanställda vid I 19. 243 officerare ska arbeta med grundutbildningen av värnpliktiga.<BR>&nbsp;? Vi kommer också att få en ram för de antal officerare som kommer att vara kommenderade på olika befattningar ute i landet. I dag har vi många officerare som jobbar på Högkvarteret, som lärare på skolor och den operativa staben. Vi kommer också få en ram för den internationella delen, säger Frank Westman.<BR><BR><STRONG>Ny befattning 1 juni</STRONG><BR>Organisationen ska vara klar 1 februari. Alla officerare ska ha en ny befattning 1 juni nästa år.<BR>Alla officerare som sägs upp hamnar på en turordningslista för hela landet. Blir det vakans någonstans plockar man officerare från turordningslistan.<BR>Det är inte lätt att i dagsläget säga om Boden får fler eller färre officerare i framtiden.<BR>&nbsp;? Till våren kan jag ge ett bra besked, säger Frank Westman.<BR>Han tror dock inte att Boden får plus 200 försvarsjobb som regeringen tidigare har sagt.<BR>ÖB beslutade i går att säga upp 1.000 officerare på avvecklingsorterna 1 juni nästa år.<BR>&nbsp;? Sägs inte officerare upp har vi inte pengar till utbildning utan då får vi sitta här på kaserngården och titta på varandra, säger Frank Westman.<BR><BR><STRONG>Bataljon blir kompani</STRONG><BR>I de styrkort I 19 har fått nämns att I 19 ska ha två grundutbildningsbataljoner. Det medför att ingenjörsbataljonen läggs ner. Men i regeringens proposition står inget om att ingenjörsbataljonen ska läggas ner, bara att utbildningen ska vara mindre än den är i dag.<BR>I den ram I 19 har fått har ingenjörsbataljonen reducerats till ett kompani med 168 värnpliktiga som ska ingå i en mekbataljon.<BR>&nbsp;? Det står i propositionen att ingenjörsutbildningen ska reduceras och då går det inte att ha en bataljon, säger Frank Westman.<BR>Håkan Jansson, officersförbundet, tycker det är bakvänd ordning att först säga hur många officerare som ska jobba utan att presentera vilka uppgifter som ska lösas.