Demensförbundet består av sju ledamöter, inklusive ordförande. Anna-Carin Asp blev invald i höstas i ett så kallat fyllnadsval.

– Det var en del avhopp i styrelsen och jag blev tillfrågad av pitebon Carina Lindegren som sitter som vice ordförande. Därefter kontaktade valberedningen mig, säger Anna-Carin Asp.

Hon är i dag ordförande för Bodens demensförening med ett trettiotal medlemmar.

– Jag har träffat en del från styrelsen genom mitt ordförandeskap i Boden. I dag representeras Demensförbundets styrelse av ledamöter från norr till söder. Om jag nu tänker efter så är det bara jag och Carina från norr och sedan kommer nog alla andra från Stockholmstrakten och längre söderut, säger Asp.

Sitt första styrelsemöte deltog hon på under november. Demensförbundet har sammanträden framöver var sjätte vecka.

Vad kan du göra i styrelsen?

– Ja, genom ledamotsplatsen är jag invald i den inre kretsen där demensfrågor diskuteras. Alla som är med kan bidra med vår erfarenhet som anhöriga.

Anna-Carin Asp är läkare i grunden.

– Jag har däremot jobbat inom en helt annan verksamhet men visst alla som sitter i styrelsen kommer från olika bakgrunder men vi kompletterar varandra rent yrkesmässigt. Pitebon Carina Lindegren jobbar med demensfrågor i sitt arbete medan ordförande Per Ramström i grunden är jurist.

Anna-Carin Asp har nu ett halvår på sig att pröva på styrelsearbetet innan det är dags för nästa val.

– Jag får tid att känna efter. Det ska också bli kul att se om jag blir omvald och får sitta kvar efter nästa kongress.