Han ville i övrigt inte gå in på vad krisen kan få för konsekvenser för kommande budgetar. Men fortsatt oro på marknaderna får vi räkna med, enligt finansministern.

Det är enligt Borg uppenbart att länder som Portugal, Spanien, Italien, Grekland och Irland har alldeles för stora underskott i sina statsfinanser och måste åtgärda det. Samtidigt såg han positivt på Europeiska centralbankens signaler om att banken är villig att aktivt gå in med stabiliserande åtgärder.

Enligt Borg finns det ingen enskild åtgärd som kan öka stabiliteten på kort sikt, men han tycker att de länder som drabbats av skuldkris borde tala om för medborgarna vilka skatter de tänker höja och vilka utgifter de tänker sänka.

Artikelbild

Det är för tidigt att säga hur den ekonomiska oron påverkar svensk tillväxt, säger han, men påpekar att Sveriges rörliga växelkurs fungerar som en buffert som ger en extra säkerhetsmarginal i svensk ekonomi. Dessutom påpekar Borg att Sverige har stabilare statsfinanser än många andra.

Regeringen håller för närvarande på att sätta ihop nästa års statsbudget. Borg vill inte gå in på vilka vallöften som kommer att kunna infrias eller om det blir ett femte jobbskatteavdrag nästa år. Han säger dock: