Samtliga riksdagspartier ställer sig för närvarande bakom kraven på fler poliser. I likhet med försvarssatsningarna har även förslag om hårdare straff en god jordmån. Socialdemokraterna har i regeringsställning varit sena med att genomföra kraftfulla åtgärder mot gängkriminalitet och vardagsbrottslighet.

I slutspurten inför valrörelsen presenterade partiet igår dock ett program om nio punkter som bland annat syftar till att stärka hela rättskedjan. 800 miljoner kronor per år ska fördelas på Kriminalvården, Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten. Dessbättre vill man äntligen slopa ungdomsrabatten för unga 18-20-åringar och skärpa straffen för övergrepp i rättssak. Hemarrest och snabbade lagföring av unga som kan vara på väg in i tyngre kriminalitet är också förslag som kommer sent men som förhoppningsvis kan förändra gatubilden.