Räddningstjänsten fick larmet 16:50 och är på väg till platsen. Branden uppskattas att täcka en yta på 20 gånger 30 meter.

Uppdaterad 18:54

Branden uppskattas nu till 200 x 200 meter men beskrivs av räddningstjänsten som att vara under kontroll. För att förhindra spridning till närliggande skog låter man branden brinna mot vägen och inleder släckningsarbetet från skogshållet.