Billerud Korsnäs skriver i ett pressmeddelande att normala vintrar fryser marken, vilket möjliggör ett effektivt skogsbruk, men i nuläget kan inte skogsmaskiner användas i markerna i vissa områden.

Läget uppges vara likadant i Norden, västra Ryssland och de tre baltiska staterna.

"Vi har möjlighet att förändra produktmixen i vår produktion för att optimera virkesåtgången. Detta är något vi ser över varje dag men som vi nu gör ur perspektivet att hushålla med veden, speciellt lövved. Till anläggningen i Gävle har vi också importerat eucalyptusflis från Sydamerika, vilket utvärderats för att kunna användas i sådana här situationer som historiskt dyker upp med fem till tio års mellanrum" säger Uno Brinnen, skogsdirektör vid Billerud Korsnäs.

Billerud Korsnäs nuvarande bedömning är att årets första kvartals resultat påverkas negativt med 80 miljoner kronor.