Senaste veckorna har artskyddsförordningen varit omdebatterad. I en artikel i politiska tidsskriften Altinget gick att läsa hur landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill få en översyn av förordningen.

– Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen vill ha en översyn av förordningen. De menar att den inte är rättssäker i dag, för när den skrevs var förhållandena annorlunda. Sedan finns det olika uppfattningar om hur vi ska skydda skogen. Jag tror att vi ska skydda skogen så som vi har åtagit oss i dag, där vi har ett skydd på ungefär 30 procent av skogen, säger Sven-Erik Bucht.

Bucht sitter just i en skoglig miljö i sitt hem i Karungi när han berättar att han vill se mer satsningar på svenska skogen.

Artikelbild

| Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S)

– Skogen har under lång tid varit en välfärdsmotor. Vi kan backa tillbaka drygt hundra år. Nu befinner vi ju oss i Tornedalen, säger Bucht, tar en kaffeslurk och fortsätter sedan:

– För drygt hundra år sedan, 1902-1903 var det fattigt. Folk svalt här, för det hade varit missväxt två år i följd. Landshövdingen i Luleå skickade telegram till Stockholm om att vi behövde hjälp. Han fick svar från Stockholm: Det finns inget att ge. Vi var ett av Europas fattigaste länder. Det som har hänt att svensk industri har utvecklats sedan dess, inte minst skogsindustrin.

Då, för hundra år sedan, bestämdes att minst två nya träd ska planteras om man avverkar ett. Nu är det dags att se över skogen ordentligt igen, menar Sven-Erik Bucht. För den ska inte bara skapa jobb och export.

– Nu har skogen ytterligare en roll som diskuteras väldigt mycket just nu – som en klimatmotor. Det är alltså en välfärdsmotor och en klimatmotor. Brukad skog som växer tar upp mycket koldioxid som är bra för klimatet. Vi ska vara ett fossilfritt land 2045 och då är biomassa en central del i att komma ifrån fossiler.

Artikelbild

| Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S)

Då måste mer skog i produktion.

– Vi måste nyttja mer av skogen. Av 130 miljoner kubikmil som vi har i tillväxt avverkar vi idag ungefär 90 miljoner. Det innebär inte att vi bara ska skövla. Vi måste ta hand om nyckelbiotoper och göra det på ett bra sätt så att vi inte kommer i konflikt med det. Nu håller Skogsstyrelsen på att hitta en ny metod för inventering av nyckelbiotoper, speciellt anpassat för nordvästra Sverige.

Artikelbild

| Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S)

Varför har skogen inte använts i högre grad tidigare, då?

– Jag tror att insikten om skogens betydelse för klimatet har inte varit lika god. Och kunskapen, tekniken, för gröna kolatomerna från skogen istället för svarta kolatomer från oljan har utvecklats mycket. Men om det är någon nation som har en riktig chans att komma ifrån det fossila så är det Sverige, om vi nyttjar skogen på rätt sätt, säger Sven-Erik Bucht (S).