Det var i höstas en privatperson skickade in ett förslag till kommunkontakten om att vintern står för dörren och att resenärerna exponeras för vädrets makter i väntan på bussankomst eller skjuts hem och att vänthallen i Vittangi därför ska vara öppen även vintertid.

Nu föreslår kommunkontoret till kommunstyrelsens arbetsutskott att Kirunabostäder ska säkerställa att lokalen kan hållas öppen och städad.

Kirunabostäder i Vittangi har tidigare haft problem med att det har varit stökigt i lokalen då den hållits öppen, och att det inte finns tillräckligt med personal för att sköta upplåsning och stängning. Därför kan någon typ av låsautomatik komma att sättas in samt att städningen utökas från en gång i veckan till att det kan ske daglig tillsyn för att säkerställa lokalens skick.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i frågan kommande möte den 15:e januari.