Bodens kommun har under hösten anställt tio kommunvägledare hos Medborgarservice som ska hjälpa bodensare med enklare förvaltningsfrågor hos Bodens kommun. De anställda har fått husera i lokaler i anslutning till sina nya arbetsplatser som ska byggas om. Medborgarsservice ska finnas i gången mellan den nya och den gamla stadshusdelen. Ingången till stadshuset kommer också att byggas om och huvudentrén blir från Hellgrensgatan och inte som nu Kyrkgatan.

Verksamhetens kärna blir den stora bemannade centraldisken där personalen möter besökarna. Även en besöksdator ska finnas tillgänglig för att kunna fylla i blanketter. Medborgarservices chef Nyberg trodde att byggnationerna skulle kunna vara klara i november så verksamheten eller kundkontakten i stadshuset skulle kunna köra igång vid årets slut.

Ännu 1,5 månad senare så pågår viss ombyggnation fortfarande. Något datum är inte heller spikat för invigningen.

– Nej, men förseningen beror på att underentreprenörer inte fått sina leveranser i tid i projektet och fönster ska även bytas. Det måste göras när vädret så tillåter.

– Vi kan säga att vi är färdig på insidan, för personalen har fått sina platser så här rullar det på. Däremot ska vi även ha en besöksdel framför receptionen som inte är helt färdigställd. Där ska det också finnas sittplatser för besökarna och även en besöksdator.