När den tillfälliga bron är färdig i början av september kan arbetet på väg 97 påbörjas. Då hänvisas trafikanterna till den tillfälliga vägen där hastighetsgränsen kommer att vara nedsatt förbi arbetsplatsen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

Den tillfälliga bron som trafikanter kommer använda som en tillfällig förbifart anläggs i Bodån bredvid rörbron. Anslutningen mellan väg 588 och väg 97 stängs av för allmän trafik under hela byggtiden, från och med måndag 13 augusti till slutet av november.

Samtidigt ska en ny enskild väg byggas mellan Bodens Golfklubb och Svängleden.