Det var i april 2018 som en patient med tidigare cancersjukdom sökte vård för akuta buksmärtor och fick en remiss för att göra en CT-röntgen. Men vårdgivaren bedömde att allt såg normalt ut på bilderna.

Ett halvår senare sökte patienten åter vård, då för andningssvårigheter.

Diagnosen blev lungcancer.

En eftergranskning av de tidigare CT-röntgenbilderna från våren visade att man redan då hade kunnat upptäcka misstänkta metastaser. Behandlingen blev därmed försenad.

Vårdinrättningen anmälde misstaget till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och har gjort en egen utredning. IVO bedömer att utredningen är adekvat och att vårdinrättningen vidtagit de åtgärder som behövs för att säkerställa att liknande händelser inte ska ske igen.