Centralgården uppfördes år 1900 och användes som sjukstuga fram till början av 50-talet. Idag ägs byggnaden av Kiruna kommun som hyr ut huset till föreningen Tusen toner. I byggnaden finns konsertlokal, inspelningsstudio och flera replokaler som används av ungefär 25 band.

Inom några år måste byggnaden dock tömmas på grund av gruvbrytningen. Nu finns tankar på att flytta huset istället.

– Om man flyttar den så måste man göra det i tre delar, det är ett så stort hus. Det har man utrett, den går att flytta i tre delar och prislappen då låg på ungefär 10 miljoner, det är en uppskattning, säger Roger Suup, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Ny plats för huset skulle kunna bli Petsamo, där Malmia fanns förr.

– Det är i närtid en bra och möjlig plats som ligger inom räckhåll, säger Roger Suup.

LKAB och Kiruna kommun har ett avtal där 21 kulturbyggnader ingår och som alltså ska flyttas. Till exempel Hjalmar Lundbohmsgården, Ingenjörsvillan och Kiruna kyrka. Nu tittar en samverkansgrupp från LKAB, kommunen och Länsstyrelsen på vilka fler byggnader som skulle kunna flyttas.

– Oavsett vilken byggnad man tar så är det oerhört mycket billigare att flytta än att bygga nytt om man tittar ekonomiskt, säger Roger Suup.

Han menar också att värdet av att bevara en gammal byggnad är stort i sig.

– Det ser man nu när man flyttar byggnader, tänk om man inte hade flyttat Hjalmar Lundbohmsgården, det hade nog känts som en tagg i bröstet hos många Kirunabor.

Kommunen har fått ersättning från LKAB för Centralgården inom avtalet för gruvstadspark två. Två olika firmor har varit och tittat på om huset går att flytta.

– Alla kommer fram till att det är inget problem att flytta det här. Man delar det i tre eller fyra delar, säger Sten Nylén.

För föreningen spelar det inte så stor roll vart huset flyttas.

– Det enda viktiga vi har sagt är att det måste finnas en busshållsplats i närheten så att ungarna kan ta sig hit. Men Petsamo är ett grymt bra läge, där fanns en perfekt plats för huset och det passar in i miljön.