Colombia En särskild militärstyrka har satts i fält i Colombia för att bekämpa beväpnade narkotikagäng som börjat ta över områden som tidigare kontrollerades av vänstergerillan Farc. Den så kallade Hercules-styrkan ska bli 9 000 soldater stark, den största som satts in på två årtionden, och får i uppdrag att återta kontrollen över landområden nära gränsen till Ecuador och Stillahavskusten.

Efter fredsavtalet 2016 och avväpningen av Farc har oro luftats över att så många tidigare gerillasoldater valt att ta sold hos narkotikakartellerna i stället för att återintegreras i det civila samhället.

Vid invigningsceremonin för Hercuels-styrkan i staden Tumaco på fredagen påpekade Colombias president Juan Manuel Santos att Farc har upphört att existera.

Nu måste all vår styrka riktas in mot dessa organisationer som fortfarande hotar lugnet i landet, sade han.